3 powody, dla których Twój list motywacyjny jest źle napisany

list motywacyjny

List motywacyjny zwykle jest wymagany przy ubieganiu się o zatrudnienie. Można ten dokument sporządzić dobrze, właściwie, można też popełnić szereg błędów, które wykluczą nas z puli osób ubiegających się o stanowisko. Pragniemy dać dobre wskazówki i powiedzieć jakich błędów unikać przy pisaniu listu motywacyjnego.

List motywacyjny – podstawowe błędy

CV i list motywacyjny powinny być w pierwszym rzędzie naszymi głównymi atutami, które możemy przedstawić na samym początku procesu rekrutacyjnego. Na dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach, certyfikaty, itd., czas przychodzi troszkę później, gdy zostaniemy już wezwani na rozmowę kwalifikacyjną. Przynajmniej tak jest w większości przypadków. Powiedzmy sobie teraz jak napisać list motywacyjny, jakich błędów unikać, aby nasz dokument okazał się skuteczny.

Merytoryka listu motywacyjnego

Bardzo częstym błędem jest powielanie w liście motywacyjnym informacji zawartych w CV. Możemy dysponować kilkoma egzemplarzami CV, ale list motywacyjny zawsze piszemy “pierwszy raz”. Ma on zaświadczyć o naszej gotowości do pracy, naszej woli podjęcia współpracy. Ma być skierowany konkretnie do wybranego pracodawcy i dostosowany do oferty pracy, którą jesteśmy zainteresowani. Przeczytajmy więc dokładnie ofertę pracy i dostosujmy do niej list motywacyjny, w którym wykażemy nie tylko nasze zainteresowanie oferowanym stanowiskiem, lecz także przedstawimy się w sposób unikalny i zgodny z wytycznymi umieszczonymi w ofercie pracy. Warto sobie zadać ten trud. To zwiększa nasze szanse.

Estetyka listu motywacyjnego

List motywacyjny i CV tworzą pewną całość, także całość stylistyczną i estetyczną. Warto zatem zadbać o estetykę listu motywacyjnego i dokument ten przygotować podobnie do CV. Chodzi o czcionkę, układ elementów, stosowane kolory, itd. Najlepiej przy przygotowaniu listu motywacyjnego korzystać z tego samego programu, w którym przygotowaliśmy CV, a nawet z gotowych, zapisanych wzorców dla formatowania tekstu i innych elementów listu.

Przeczytaj także:  Stosowanie olejków CBD w ciąży. Czy to bezpieczne?

Inne sprawy związane z listem motywacyjnym

Pamiętajmy i przestrzegajmy tej zasady za każdym razem, gdy piszemy list motywacyjny: jest on rozszerzeniem naszego CV i powinien być zwrócony najlepiej do konkretnej osoby w firmie, gdzie ubiegamy się o pracę. Należy w liście motywacyjnym pokazać, że dobrze zrozumieliśmy wymagania dotyczące przyszłego zatrudnienia i potrafimy na nie odpowiedzieć naszym zaangażowaniem, doświadczeniem i kompetencjami. List – taką definicję znajdziemy także w słowniku – jest zawsze imiennym i niepowtarzalnym komunikatem skierowanym do pewnej osoby. List motywacyjny jest mianowicie skierowany do rekruterów.

Rozmowa kwalifikacyjna i list motywacyjny

Gdy nasze dokumenty, CV i list motywacyjny zostały dobrze odebrane przez pracodawcę, wtedy możemy liczyć na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. To niezwykle ważny moment, moment naszej osobistej już, nie tylko “papierowej” prezentacji. Dlatego warto sięgnąć po udoskonalone “5 rad, które pomogą Ci dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej”.

Życzymy wszystkim kandydatom do podjęcia zatrudnienia wszystkiego, co dobre. Przede wszystkim spokoju, opanowania i nabycia umiejętności autoprezentacji oraz udowadniania swoich kwalifikacji – to kompetencje kluczowe w zdobywaniu pracy.

Informacja prawna