Zaburzenia pamięci i ich profilaktyka

Zaburzenia w funkcjonowaniu pamięci mogą wynikać z rozmaitych przyczyn. Długo utrzymujący się stres, nadmierne przemęczenie, a także niektóre choroby mogą skutkować ograniczonym działaniem pamięci krótkotrwałej i długotrwałej. Ponadto zaburzenia mogą wynikać z nadużywania niektórych substancji, niedoboru snu, niewłaściwego stylu życia. Poniżej przybliżamy temat zaburzeń pamięci oraz podpowiadamy kiedy symptom ten powinien budzić Twoje obawy i skłonić do wizyty u lekarza.

Zaburzenia pamięci – rodzaje i objawy

Zaburzenia pamięci można podzielić na dwie główne grupy – są to zaburzenia ilościowe nazywane też dysmnezjami oraz jakościowe nazywane paramnezjami. Wśród zaburzeń ilościowych znajdują się hipermnezja, hipomnezja i amnezja. Pierwsza z nich dotyczy zdolności do odtwarzania zwiększonej liczby wspomnień i zwykle występuje rzadko. Hipomnezja to utrudnione odtwarzanie informacji, które wynika z ograniczeń w zapamiętywaniu lub w trudnościach z dostępem do przechowywanych informacji. Amnezja dotyczy natomiast utraty wspomnień w odniesieniu do konkretnego przedziału czasowego.

Zaburzenia jakościowe dzieli się natomiast na złudzenia, kryptomnezje oraz konfabulacje. Złudzenia pamięciowe to po prostu zniekształcone wspomnienia, które zostały zdeformowane w pamięci osoby chorej. Kryptomnezja to posiadanie wspomnień bez zdolności identyfikacji czy są one jej lub czy naprawdę się wydarzyły. Osoby dotknięte kryptomnezją potrafią przypisywać sobie lub innym osobom słowa niewypowiedziane bądź czyny, których się nie dopuściły. Konfabulacje to natomiast mechanizm polegający na uzupełnianiu luk w pamięci losowymi lub nieprawdziwymi wydarzeniami.

Objawy zaburzonego funkcjonowania pamięci

Zaburzenia pamięci mogą mieć rozmaity charakter i przejawiać się na różne sposoby. Dlatego w trakcie diagnozy zwraca się uwagę w pierwszej kolejności na rodzaje pamięci, o której mowa i której dotykają zaburzenia.

W odniesieniu do pamięci krótkotrwałej, pacjenci mają ograniczoną zdolność przypominania sobie zdarzeń niedawnych, które wydarzyły się w ciągu ostatnich minut oraz godzin. Pacjenci z zaburzoną pamięcią długotrwałą nie mogą sobie natomiast przypomnieć zdarzeń z odległej przeszłości – na przykład sprzed kilku lat.

Amnezja objawia się na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy utraty pamięci sprzed danego wydarzenia, drugi – trudności pamięciowych od momentu wystąpienia wydarzenia traumatycznego. Ponadto amnezja może dotyczyć zarówno całych przedziałów czasu, jak i tylko ich fragmentów.

Zaburzenia pamięci mogą też współwystępować z innymi problemami dotykającymi podstawowych funkcji umysłu oraz zdolności. Może wiązać się z obniżonym samopoczuciem, brakiem motywacji, ograniczoną zdolnością formułowania swoich przemyśleń lub użytkowania mowy. W zależności także od wieku pacjenta, jego stanu zdrowia oraz ogólnej kondycji, przyczyny powstania zaburzeń mogą się znacząco różnić, co nie pozostaje bez wpływu na zastosowane formy terapii. W wielu przypadkach zaburzone funkcjonowanie pamięci może zostać zniwelowane, a funkcja zapamiętywania i przypominania przywrócona do normalnego stanu.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]
Informacja prawna