Jaka jest rola psychologa rodzinnego?

Praca psychologa rodzinnego opiera się na konkretnej dziedzinie z zakresu psychologii, a mianowicie na psychologii rodziny. Ta gałąź wiedzy psychologicznej pozwala na rozwiązywanie konfliktów, sporów, jakie zachodzą między członkami rodziny – między małżonkami, rodzicami i dziećmi.

Zadaniem psychologa jest rozpoznanie źródła problemów rodzinnych, tak by móc skutecznie rozwiązać sprawy rodzinne – pojednać małżonków, naprawić relacje między rodzicami a dzieckiem itp. Aby podjąć się tego zadania, musi na początku uzyskać dokładny obraz rodziny i sytuacji, w jakiej się znalazła. Musi więc przeprowadzić mnóstwo rozmów, by mieć pewność, że strategia, którą opracuje, przyniesie zamierzone efekty. Psycholog będzie na początku zadawał mnóstwo pytań, które nie tylko pomogą mu zebrać więcej informacji, ale także skłonią członków rodziny do myślenia o aspektach, których wcześniej nie byli świadomi.

Pomoc psychologa opiera się na pomocy w zapewnieniu pozytywnego dostosowania relacji wewnątrzrodzinnych. Wszystko to, co jest złe i powoduje spory w rodzinie musi być przeciwstawiony temu, co w niej pozytywne, co jest jej największą wartością. To właśnie badanie cech rodziny dysfunkcyjnej i zdrowej jest kluczowym zagadnieniem w psychologii rodzinnej. Zniszczenie relacji emocjonalnych z najbliższymi często przekształca się w warunki patologiczne. Można temu zapobiec, jeśli we właściwym czasie członkowie rodziny zdecydują, że potrzebna jest im pomoc specjalisty, który na spokojnie, z opanowaniem i racjonalnym podejściem przyjrzy się problemowi i znajdzie rozwiązanie konfliktu – doprowadzi do zgody, do przywrócenia pozytywnych relacji w rodzinie.

Rola psychologa rodzinnego jest więc bardzo szeroka, ponieważ obejmuje doradztwo personalne, pomoc skłóconym rodzinom, sporządzanie i wysyłanie opinii do sądu itp. Na psychologu spoczywa ogromna odpowiedzialność, ponieważ w sytuacji, kiedy obierze złą strategię, może zaostrzyć konflikt, a nie go załagodzić. Każda rozmowa musi być dokładnie przemyślana i musi dążyć do wypracowania najlepszego rozwiązania. Czasami wystarczy kilka wizyt u psychologa, aby np. małżonkowie zrozumieli, że to, co ich łączy jest wyjątkowe i warto dać sobie szansę na to, by nadal pielęgnować tę relację. Niestety czasami konflikt między małżonkami jest na tyle poważny, że spotkania ciągną się miesiącami. Niemniej jednak zawsze jest szansa na to, by konsultacje psychologiczne zakończyły się sukcesem, ale muszą tego chcieć dwie strony.

Psycholog a psychiatra

Bardzo często psycholog mylony jest z psychiatrą. Ludzie boją się psychiatry, wolą iść do psychologa, ponieważ takie leczenie wydaje im się łagodniejsze, lżejsze, niezbyt obciążające. Prawda jest taka, że psycholog z psychiatrą ma wiele wspólnego, ale podstawowa różnica jest taka, że psychiatra jest lekarzem – studiował medycynę, dlatego może przepisywać pacjentom leki. Psycholog to osoba studiująca psychologię i jej głównym zadaniem jest niesienie pomocy w postaci rozmów terapeutycznych. Psychiatra zmaga się z dość ciężkimi przypadkami, jakie zachodzą na tle psychicznym pacjentów, natomiast psycholog zajmuje się wsparciem psychologicznym.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]
Informacja prawna