Charakterystyka i leczenie choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera jest nieuleczalną i postępującą chorobą. Odpowiada za ok. 60 % przypadków demencji. Wyróżnia się chorobę Alzheimera o wczesnym i późnym początku.

W pierwszym przypadku występuje dość rzadko między 30 a 60 rokiem życia. Z kolei w późnym występowaniu, czyli po ok. 60 roku życia diagnozuje się chorobę tę znacznie częściej. Objawy Alzheimera można łagodzić i dzięki odpowiedniemu leczeniu opóźniać postępowanie choroby.

Choroba alzheimera – objawy i etapy

W chorobie Alzheimera obserwuje się tzw. kurczenie się mózgu – obumieranie komórek mózgowych. W zależności od etapu schorzenia występują różne objawy. Według Alzheimer Association są 3 etapy choroby Alzheimera.

Etap wczesny (łagodny) – to stadium początkowe, którego objawy przez pacjentów i ich bliskich postrzegane są, jako naturalne objawy starzenia się. Jednak zapominanie o ostatnich wydarzeniach czy odbytych rozmowach, otępienie oraz trudności w przyswajaniu informacji to właśnie pierwsze oznaki choroby Alzheimera. Niemniej łagodny przebieg tej fazy wciąż umożliwia choremu pracę, a nawet prowadzenie samochodu.

Etap umiarkowany – to stadium środkowe, które jest najdłużej trwającym etapem choroby Alzheimera – nawet do wielu lat. Pacjent w tej fazie często zaczyna mylić słowa, zapominać wydarzenia z osobistej historii, miewać trudności w przypominaniu sobie tak podstawowych informacji, jak adres czy numer telefonu. Postęp choroby może sprawiać, że konieczna będzie częsta opieka drugiej osoby, gdyż pacjent może zacząć się gubić, nie trzymać moczu, wybuchać agresją i miewać urojenia.

Etap późny (ciężki) – to stadium zaawansowane, które jest końcową fazą Alzheimera. To etap, na którym chory jest całkowicie zależny od opiekunów, wymaga całodobowej opieki i pielęgnacji i nie jest w stanie się komunikować werbalnie, ale rozumie. Jednak traci świadomość ostatnich wydarzeń. Pojawiają się także problemy lub całkowita niemożność chodzenia, siedzenia i ostatecznie połykania. Choroba w ostatniej fazie często prowadzi do śmierci m.in. z powodu zapalenia płuc, gdyż wówczas osoby z Alzheimerem są bardziej narażone na infekcje.

Choroba alzheimera – leczenie

Leczenie choroby Alzheimera nie daje efektu wyleczenia pacjenta. Następstwem zastosowania dostępnych terapii jest jedynie łagodzenie objawów i opóźnianie postępu choroby oraz zwiększenie komfortu pacjenta. Farmakoterapia w chorobie Alzheimera obejmuje dwa rodzaje leków oddziałujących na układ nerwowy. Są to: inhibitory acetylocholinoesterazy (AchE) oraz  memantyna.

Leki te dostępne są na receptę m.in. w serwisie liki24.pl. Platforma oferująca wyroby medyczne sponad 1000 różnych aptek w Polsce umożliwia zakup różnych leków na Alzheimera. Spośród inhibitorów acetylocholinoesterazy można nabyć 5 rodzajów produktów bazujących na takich substancjach jak:

  • donepezyl – stosowany zazwyczaj we wszystkich stadiach choroby Alzheimera (łagodnym, średnim i ciężkim) np. Donepezil, Donepestan.
  • rywastygmina – stosowany zazwyczaj w łagodnym i średnim stadium Alzheimera u pacjentów z otępieniem, ale także w demencji związanej z chorobą Parkinsona np. Rivastigmin, Evertas.
  • galantamina – stosowana zazwyczaj na wczesnym i umiarkowanym etapie choroby np. Nivalin, Galsya SR.

Ponadto w leczeniu Alzheimera lekarze mogą także zdecydować się na zalecenie różnego rodzaju terapii – oddziałujących psychologicznie. Można spotkać się z psychoterapią wspierającą, terapią kognitywną, mającą na celu trening pamięci, terapią reminiscencyjną, wywołującą wspomnienia za pomocą starych fotografii czy pamiątek, a także środowiskową, zapewniającą choremu sprzyjające otoczenie i odpowiednią opiekę oraz komfort.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]
Informacja prawna